Cena Nadace Proměny 2016 / Obnova Jiráskova náměstí a Klášterní zahrady v Plzni

TERMÍNY SOUTĚŽE


14. 4. 2016   →   VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE
 

I. kolo

28. 4. 2016 od 11:00    →   prohlídka zájmového území

6. 5. 2016   →   lhůta pro podávání dotazů

20. 5. 2016  →   lhůta k zodpovězení dotazů 

6. 6. 2016 do 14:00    ODEVZDÁNÍ NÁVRHŮ

do 28. 6. 2016  →   zveřejnění výsledků I. kola
 

II. kolo

8. 7. 2016  →   lhůta k písemnému potvrzení účasti v druhém kole

29. 7. 2016  →   lhůta pro podávání dotazů

12. 8. 2016  →   lhůta k zodpovězení dotazů

9. 9. 2016 do 14:00     ODEVZDÁNÍ NÁVRHŮ

do 23. 9. 2016  →   osobní prezentace návrhů

říjen 2016  →   zveřejnění výsledků II. kola