Cena Nadace Proměny 2016 / Obnova Jiráskova náměstí a Klášterní zahrady v Plzni

POROTA


ČLENOVÉ POROTY NEZÁVISLÍ:
 

Pavel NasadilPAVEL NASADIL / Ing. arch. MgA. (1975) / předseda poroty

Absolvoval studium na Fakultě architektury ČVUT a Akademii výtvarných
umění v Praze u Emila Přikryla v roce 2005. Poté založil spolu s Janem
Horkým ateliér FAM Architekti. Kromě četných realizací v České republice
intenzivně spolupracuje s britskou architektonickou kanceláří
Feilden + Mawson, kde je od roku 2008 partnerem.

Od roku 2014 působí jako člen dozorčí rady Nadace České Architektury.
V roce 2015 se stal vedoucím ateliéru na soukromé škole architektury ARCHIP. Je držitelem 
Grand Prix 2015 – Národní ceny za architekturu za realizaci chaty na Máchově jezeře.
 

Martin RusinaMARTIN RUSINA / Ing. arch. MgA. (1974)

Absolvoval studium na Akademii výtvarných umění v Praze
u Emila Přikryla v roce 2003 a na Fakultě architektury ČVUT
v roce 2002. V roce 1997 absolvoval stáž u profesora Karla-Heinze
Schmitze na Bauhaus-Universität ve Výmaru. Od roku 2010 se věnuje
doktorandskému studiu na AVU u Emila Přikryla.

Spolupracoval v ateliérech D U M architekti, Chalupa architekti,
SKUPINA architektonický ateliér. Od roku 2013 se věnuje praxi v ateliéru Rusina Frei architekti,
jehož je spoluzakladatelem. Působí jako člen Dozorčí rady České komory architektů.
 

Ondřej FousONDŘEJ FOUS / Ing. (1976)

Zahradnímu designu se věnuje od roku 1994. Od prvních renovací
zapomenutých zahrádek přes vilky a vily až k novostavbám v územích
spjatých s krajinným měřítkem. Studoval Střední zahradnickou školu
v Mělníku a následně obor Zahradní a krajinářská architektura
na Zahradnické fakultě Mendelovy univerzity v Lednici na Moravě
zakončený diplomovou prací „Středověký zahradní prostor v Čechách“.

Dlouhodobě usiluje o podporu kultury zahradních květin prostřednictvím různých projektů.
Od roku 2007 se snaží o záchranu historického zahradnictví v zahradě při zámku Ctěnice.
Spolupracuje také na rozvoji květnice zámeckého parku ve Mcelích. Příležitostně přednáší
zahradnické veřejnosti, studentům a zahrádkářům.
 

Adam GebrianADAM GEBRIAN / Ing. arch. MArch (1979) / náhradník

Český architekt, teoretik, propagátor a kritik architektury. Absolvoval
Fakultu umění a architektury Technické univerzity v Liberci v roce 2006
a postgraduální studia na Southern California Institute of Architecture
(SCI-Arc) v Los Angeles v roce 2008. Pracoval v architektonických
kancelářích Maxwan, Dominique Perrault Architecture, A69
a Bamber & Reddan.

V letech 2007–2014 byl členem redakční rady časopisu Era 21. Od roku 2009 je moderátorem
vlastního pořadu Bourání na Radiu Wave. Psal týdenní seriál o architektuře pro Lidové noviny 
a pro Respekt, poté pro Hospodářské noviny. Na internetové televizi Stream.cz uvádí svůj pořad
Gebrian versus, ve kterém se zabývá hlavně architekturou ve veřejném prostoru a novými stavbami
placenými z eřejných zdrojů. Vyučuje na soukromé škole architektury ARCHIP a na Prague Institute.
V roce 2015 získal titul Architekt roku.

 

Štěpán ŠpoulaŠTĚPÁN ŠPOULA / Ing. (1979) / náhradník

Krajinářský architekt, vystudoval zahradní a krajinářskou architekturu
na Mendelově univerzitě v Brně, v rámci studií absolvoval roční stáž
zaměřenou na urbanismus a územní plánování ve Španělské Valencii
a pracovní stáž v ateliéru Maria Schjetnana (GDU) v Mexiku City.
Od roku 2006 pracuje jako samostatný krajinářský architekt.
Spolupracoval na celé řadě projektů často v širší autorské spolupráci.

V posledních 3 letech pracuje v Kanceláři veřejného prostoru Hlavního města Prahy, kde
spolupracoval na Manuálu tvorby veřejných prostranství a na Koncepci pražských břehů. Jako
externista se věnoval výuce a výzkumu na Fakultě architektury ČVUT. Je členem pracovní
skupiny pro krajinářskou architekturu ČKA a dlouhodobě se zabývá tématy příměstské krajiny
v metropolitních oblastech a zelené infrastruktury, o jejíž zavedení v ČR usiluje.
 

ČLENOVÉ POROTY ZÁVISLÍ:
 

Antonín NovákANTONÍN NOVÁK / doc. Ing. arch. (1963)

Architekt, absolvent Vysokého učení technického v Brně, spoluzakladatel
a společník Atelieru DRNH, který získal během 25 let své existence dvě desítky
architektonických cen včetně ocenění Architekt roku 2013.

Dlouhodobě se také věnuje pedagogické činnosti, od roku 2015 jako proděkan
na Fakultě architektury VUT v Brně. Působí v poradních komisích a porotách
architektonických soutěží, přednáší a publikuje v odborných periodikách.
Spolu s arch. Petrem Valentou vydal knihy Sloupky o architektuře a Dům a krajina 1, 2. Od roku 2015 
je členem správní rady Nadace Proměny Karla Komárka.
 

Jaroslav HollerJAROSLAV HOLLER / Ing. arch. (1982)

Absolvoval studium na Fakultě architektury ČVUT v Praze v roce 2008, roční
stipendijní program na Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid
v roce 2005 a roční stipendijní program na fakultě architektury Universidad
Nacional Autónoma de México v roce 2007.

Od roku 2004 pracoval postupně v kancelářích ADR, Free Architects, twentyfourseven°,
samostatně pracoval dlouhodobě v Mexiku a po návratu do Čech v roce 2012 působil
taktéž ve společnosti Helika, např. jako spoluautor projektu 4x4 Světovar. Od roku 2014 do současnosti
působí v týmu Útvaru koncepce a rozvoje Magistrátu města Plzně, kde se věnuje zpracování územně
plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů.
 

Jitka PřerovskáJITKA PŘEROVSKÁ / Mgr. (1972) / náhradník

Ředitelka Nadace Proměny Karla Komárka, v roce 2006 stála u jejího zrodu.
Svoji práci vnímá jako příležitost postupně měnit zažité postoje ve společnosti,
protože proměny míst se neobejdou bez změny myšlení lidí.

Vystudovala Pedagogickou fakultu UK v Praze. Více než tři roky pobývala
v zahraničí. Po návratu v letech 1999–2005 působila v oblasti produkce
a vedení kulturních a vzdělávacích projektů v rámci soukromé sféry.
 

Petr DomanickýPETR DOMANICKÝ / Ing. arch. (1973) / náhradník

Vystudoval Fakultu architektury ČVUT v Praze. Od roku 1997 pracoval
v plzeňském pracovišti dnešního Národního památkového ústavu. Zde se
podílel na koncepci oprav řady významných památek a míst zejména
v Plzni. Spolupracoval na přípravě podkladů pro ochranu desítek
významných staveb z první poloviny 20. století v regionu a pro plošnou
ochranu vilové čtvrti Bezovka v Plzni a meziválečných čtvrtí v Sušici.

Od roku 2009 působí v Západočeské galerii v Plzni jako kurátor nově založené sbírky
architektury, kterou buduje. Podílí se rovněž na vytvoření související expozice ZČG v bytu
rodiny Oskara Semlera v Plzni, navrženého Heinrichem Kulkou na základě koncepce Adolfa
Loose. Publikační činnost zaměřuje na architekturu 19. a 20. století v regionu. Významně se podílel
například na knihách Zmizelé Čechy – Plzeň I, Loos – Plzeň – souvislosti a Plzeň: Průvodce
architekturou města od počátku 19. století do současnosti. Samostatně vytvořil např. knihy
Lesk, barvy a iluze: Architektura Plzně v šedesátých letech a Hanuš Zápal (1885–1964):
Architekt Plzeňska.