Cena Nadace Proměny 2016 / Obnova Jiráskova náměstí a Klášterní zahrady v Plzni

Cena Nadace Proměny 2016 - výstava architektonických návrhů

Cena Nadace Proměny 2016 - výstava architektonických návrhů
2. 11. 2016

Soutěžní návrhy I. a II. kola architektonicko-urbanistické soutěže Cena Nadace Proměny 2016 jsou od listopadu vystaveny pro veřejnost v galerii Úřadu městského obvodu Plzeň 2-Slovany. 

Návštěvníci se tak mohou seznámit nejen se všemi pěti návrhy přihlášenými do soutěže, ale také s hodnocením odborné poroty, která se nakonec rozhodla 1. cenu v soutěži neudělit. Druhé místo naopak přisoudila dvěma týmům současně – atelierům Zábran Nová Architekti a Ting s.r.o. Třetí pozici obsadil JV PROJEKT VH s.r.o.

S účastníky oceněnými 2. cenou budou Město Plzeň, zastoupené Městským obvodem Plzeň 2
– Slovany, a Nadace Proměny Karla Komárka na doporučení poroty jednat o další spolupráci.

Výstava bude přístupná nepřetržitě od 1. do 25. listopadu 2016 a od 9. do 20. ledna 2017.


Video
z dosavadního průběhu projektu.


Další informace o architektonické soutěži