Cena Nadace Proměny 2016 / Obnova Jiráskova náměstí a Klášterní zahrady v Plzni

Architektonická soutěž v Plzni je uzavřena

Architektonická soutěž v Plzni je uzavřena
12. 10. 2016

Architektonicko-urbanistická soutěž Cena Nadace Proměny 2016 v Plzni je uzavřena. Protože se porota rozhodla neudělit 1. cenu, další postup vyplyne až z jednání s autory návrhů s 2. cenou. 

Veřejná, dvoukolová architektonická soutěž probíhala letos od 4. dubna do 30. září. Jejím účelem bylo nalézt nejvhodnější návrh řešení obnovy Jiráskova náměstí a Klášterní zahrady v Plzni. Záměrem proměny celého území je vytvořit přitažlivé místo, jež budou rády vyhledávat všechny generace a typy uživatelů. Podrobné zadání → soutěžní podmínky.

První kolo soutěže bylo anonymní, účast ve druhém kole, do nějž postoupily tři autorské týmy, již byla spojená s prezentací návrhů před soutěžní porotou. Po prostudování všech soutěžních návrhů se porota rozhodla neudělit 1. cenu vzhledem k absenci návrhu s dostatečnou a přesvědčující komplexností všech složek, zejména urbanisticko-architektonické kvality řešení celku i jednotlivých dílčích částí. Žádný ze soutěžních návrhů podle poroty neobsahuje přesvědčivý ideový koncept integrující všechny prostory území.

Na základě doporučení poroty nyní nadace jako vyhlašovatel soutěže spolu se zástupci MO Plzeň 2 – Slovany vstoupí do jednání s autory dvou návrhů oceněných 2. cenou: Ting s.r.o. a Zábran Nová Architekti. Z výsledků jednání vyplyne nejdéle do konce letošního roku další postup v projektu. Rovněž do konce roku 2016 se uskuteční veřejná výstava soutěžních návrhů

Další podrobnosti:
→  oceněné návrhy
→  protokol o průběhu arch. soutěže