Cena Nadace Proměny 2016 / Obnova Jiráskova náměstí a Klášterní zahrady v Plzni

Inspirace: náměstí jako zásobník dešťové vody

Inspirace: náměstí jako zásobník dešťové vody
21. 7. 2016

Jak vytvořit příjemný veřejný prostor pro lidi, který je dlouhodobě udržitelný a současně umí šetrně využívat přírodní zdroje? Otázce, kterou se pod vlivem klimatických změn zabývá stále více měst, se teď věnují také účastníci architektonické soutěže na obnovu Jiráskova náměstí v Plzni. 

Jedním ze záměrů plzeňského projektu je uplatnit při obnově náměstí nové přístupy a technologie ohleduplné k životnímu prostředí. Vítaná jsou tak i řešení chytrého hospodaření s dešťovou vodou.

Téma, které se u nás teprve dostává do popředí většího zájmu veřejnosti, má už v zahraničí řadu konkrétních, fungujících příkladů. Inspiraci můžeme hledat hlavně v zemích, kde mají letité zkušenosti s využíváním vodního živlu i s ochranou před ním.

Jak například může vypadat a fungovat náměstí, kde lidé rádi pobývají a které umí zároveň zadržet, účelně zužitkovat i rozdistribuovat dešťovou vodu?

→  Tåsinge Plads v Kodani (viz také článek na webu Radia Wave)
→  Benthemplein v Rotterdamu (projektu se věnoval i Respekt 28/2016)

Běžným se v zahraničí stává také zapojování široké veřejnosti do drobnějších úprav, které významně přispívají k hospodaření s dešťovou vodou ve městech. Zkušenosti s tím mají například ve Philadelphii nebo Melbourne

Problematice hospodaření s dešťovou vodou v České republice se věnuje stejnojmenná publikace připravená a vydaná ve spolupráci s odborníky z Asociace pro vodu ČR.