Cena Nadace Proměny 2016 / Obnova Jiráskova náměstí a Klášterní zahrady v Plzni

3. cena / JV PROJEKT VH s.r.o.

Autor: JV PROJEKT VH s.r.o.

Anotace návrhu: Cesta vody. Voda jako symbol života, která poběží celým Jiráskovým náměstím, se zde bude zjevovat v různých podobách. Do města Plzně přitékají čtyři řeky MŽE – RADBUZA – ÚHLAVA – ÚSLAVA, které se spojují a dávají vzniknout řece nové. Jiráskovo náměstí, klášterní zahrady a život okolo nich stojí na čtyřech principech POLIS – SPIRITUS – LUDUS – NATURA, a tak jako vody čtyř řek vytvoří Berounku, stejně tak čtyři principy symbolizující SPOLEČENSTVÍ – DUCHA ČLOVĚKA A MÍSTA – HRY, VZDĚLÁNÍ – ZROZENÍ, PŘIROZENOST se stanou základem nové obnovy Jiráskova náměstí a života v něm. Prostor Jiráskova náměstí, klášterní zahrady a jejich okolí disponují bohatým historickým a kulturním potenciálem, který je v současnosti využíván jen částečně. Lidé, kteří v tomto území žijí a pohybují se v něm, to ví a chtějí to změnit. Z tohoto pohledu jsou největším potenciálem tohoto prostoru právě oni - chodí do školy, do práce, do kostela, navštěvují přátele, chodí sem za zábavou, ale i za klidem. Pro ty všechny je potřeba odkrýt kvalitu tohoto prostoru. Podnětů a přání je hodně, a proto jsme se snažili jich co nejvíce naplnit a skloubit je tak, aby funkce místa nekolidovaly. Na tradičních základech plánujeme kultivovaný městský prostor, vyvolávající v návštěvnících pocit radosti, duchovní identity, sounáležitosti a bezpečí, který bude svými parametry splňovat principy udržitelného rozvoje města. Předpokládáme aktivní účast uživatelů místa během plánovacího procesu i při realizaci. Věříme, že díky tomu si obyvatelé upravený prostor oblíbí, přijmou jej za vlastní a atmosféra místa se pozitivně promění. Velkou výzvou tak rozlehlého prostoru je najít nejlepší způsob hospodaření s dešťovou vodou. Naše řešení má velký přínos – estetický, environmentální a ekonomický.

Panely – 1. kolo (pdf 5,1 MB)
Panely – 2. kolo (pdf 4,6 MB)

Hodnocení poroty (pdf 163 kB)

< zpět