Cena Nadace Proměny 2016 / Obnova Jiráskova náměstí a Klášterní zahrady v Plzni

2. cena / Zábran Nová Architekti

Autor: Zábran Nová Architekti

Anotace návrhu: Prostor Jiráskova náměstí je složen v podstatě ze 4 různých dílů, lineárně členěných do podlouhlého prostoru. Je to jednak park v severozápadní části náměstí, dále pak jihovýchodněji  budova kostela Panny Marie Růžencové s přilehlým klášterem, na to dále navazující, zdi vymezená, klášterní zahrada a konečně půlkruhový závěr náměstí, který nazýváme lunetou. Celý prostor náměstí je komponován v podstatě symetricky, byť je tato symetrie posílena různými asymetriemi, v první řade umístěním hlavni dominanty - kostela. Jakoby celé náměstí evokovalo buď chrámovou loď s apsidou, nebo dokonce letadlovou loď, a to nejen funkčním členěním paluby, ale hlavně vyosenou situací věže. Tím ale veškerá asociace končí. Ačkoliv jsou zmíněné čtyři díly náměstí prostorově i funkčně propojeny, má každý z nich svoji nezaměnitelnou funkci a atmosféru a využití. Z této základní kompozice vychází i náš návrh. V rámci zvýšení kvality těchto veřejných prostor posiluje návrh jejich nezaměnitelnou identitu. Zvláštní, i když neméně důležitou části návrhu, ležící mimo hlavni prostor náměstí, je škola a její okolí, včetně budov Sokola s přilehlým sportovištěm.

Panely – 1. kolo (pdf 4,5 MB)
Panely – 2. kolo (pdf 8,8 MB)

Hodnocení poroty (pdf 165 kB)

< zpět