Cena Nadace Proměny 2016 / Obnova Jiráskova náměstí a Klášterní zahrady v Plzni

2. cena / Ting s.r.o.

Autor: Ting s.r.o.

Anotace návrhu: Vše, co tvoří dobrý prostor, je v zadaném území již v nějaké formě obsaženo. Prostor náměstí je v současné době rozdělen na několik svébytných celků, které jsou funkčně a prostorově oddělené, ale vzájemně se doplňují. Rozhodli jsme se tuto vlastnost zachovat a podpořit tak, aby různé skupiny lidí, kteří sem přicházejí s rozdílnými zájmy a přáními, mohly najít ten svůj prostor právě pro sebe, a to při zachování historických struktur, členění a kontextu. Neurčujeme pohyb lidí, ale definujeme jednotlivá místa pro seniory, žáky, matky s dětmi a podobně, spíše nabídkou funkce: charakter a vybavení toho kterého místa je vizuální pozvánkou ke klidnému pobývání či hravým aktivitám. Předěly mezi zónami nejsou bariérami, slouží jako přechodové články pro setkávání rozdílných skupin, například pro určité druhy mezigenerační komunikace.

Panely – 1. kolo (pdf 5,9 MB)
Panely – 2. kolo (pdf 5,8 MB)

Hodnocení poroty (pdf 165 kB)

< zpět