Cena Nadace Proměny 2016 / Obnova Jiráskova náměstí a Klášterní zahrady v Plzni

Veřejná architektonicko-urbanistická soutěž se uskutečnila v rámci rozsáhlého projektu, který má kompletně revitalizovat původní historické centrum plzeňských čtvrtí Petrohrad a Slovany. Cílem soutěže bylo nalézt co nejlepší funkční a estetické řešení Jiráskova náměstí s přesahem do navazujících prostranství a maximálně využít společenský potenciál prostoru. Organizace soutěže, stejně jako finanční prostředky na vyplacení cen jsou součástí nadační podpory poskytované na projekt.

Tisková zpráva k výsledkům soutěže

Termín konání soutěže
4. dubna – 30. září 2016

Ceny
2. cena (125 000 Kč) / Ting s.r.o.  →  detail návrhu
2. cena (125 000 Kč) / Zábran Nová Architekti  →  detail návrhu
3. cena (75 000 Kč) / JV PROJEKT VH s.r.o.  →  detail návrhu

oceněné návrhy