Cena Nadace Proměny 2016 / Obnova Jiráskova náměstí a Klášterní zahrady v Plzni

Tato architektonicko-urbanistická soutěž je důležitou etapou rozsáhlého projektu, který má kompletně revitalizovat původní historické centrum plzeňských čtvrtí Petrohrad a Slovany. Cílem soutěže je nalézt co nejlepší funkční a estetické řešení Jiráskova náměstí s přesahem do navazujících prostranství a maximálně využít společenský potenciál prostoru. Stěžejní část vybraného návrhu se následně bude realizovat.

Výsledek proměny by měl podtrhnout kvalitní urbanistický charakter i historickou atmosféru místa, vrátit do lokality běžný život a také podpořit činnost a větší propojení aktivních skupin v rámci zdejší komunity. Záměrem je vytvořit přitažlivé místo, jež budou rády vyhledávat všechny generace a typy uživatelů.

Celý projekt vychází z ojediněle široké spolupráce Městského obvodu Plzeň 2 – Slovany, spolku Pěstuj prostor, Kláštera dominikánů Plzeň, Masarykovy základní školy Plzeň, TJ Sokol Plzeň V., Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně a Nadace Proměny Karla Komárka. Samotné soutěžní zadání je výsledkem dlouhodobé přípravy v součinnosti partnerů projektu a zahrnuje výsledky participativního plánování s místní veřejností, realizovaného v úvodní části projektu.
 

CENY A ODMĚNY

Ceny
1. cena se stanovuje ve výši 150.000 Kč
2. cena se stanovuje ve výši 100.000 Kč
3. cena se stanovuje ve výši 75.000 Kč

Odměny
Pro soutěžní návrhy, které nebyly oceněny, se stanovuje k rozdělení celková částka na odměny ve výši 60.000 Kč.